Voortschrijdend inzicht… Don’t rock the boat of juist wel?

De vraag ‘ben je blij of ben je opgelucht?’ stond vorige keer centraal. Is een idee goed van zichzelf, of goed omdat iemand dat heel hard wil? Vandaag het vervolg. Je weet al dat het beter kan, maar wat doe je met die wetenschap? 

Niet-zo-goede ideeën worden ook gewoon verkocht en uitgevoerd. 
Toch is het leuker en op lange termijn mogelijk beter om voor het beste idee te gaan. Dit idee arriveert niet altijd op het afgesproken tijdstip, maar soms per voortschrijdend inzicht.

Een stukje voorbij het eerste goedkeuringsmoment blijkt dat het beter kan. Misschien wel helemaal anders. Wat te doen? Don’t rock the boat of juist wel?

Een paar voorbeelden:

Het leek zo fantastisch. Het -door de opdrachtgever betaalde- objectieve onderzoek wees uit dat iedereen het snapte en leuk vond. In het echt loopt het spaak bij de toepassing van het concept. Zeggen? Of kijken waar het schip strandt?

Wat te doen met de proces-puristen? Zij weten overal de creativiteit uit te persen. Hun adagium is: indien het proces goed is verlopen, is het eindresultaat dat ook. Wanneer iemand het voorzichtige vermoeden van een voortschrijdend inzicht suggereert, volgt geestdriftig de opsomming van de proces-stappen. Uitmondend in een ‘Alle boxes zijn dus geticked.… en we zetten onszelf ook voor gek als we teruggaan’. 
Het is juist de kunst als procesmanager, om aan te voelen wanneer en hoe je de creatieve kabel kan laten vieren en toch de haven bereikt. Het proces helpt de output. Niet andersom. Jezelf voor gek zetten? In dit geval: meteen doen!

Wegens ogenschijnlijk succes, houden we ons stil…
Het voorstel is met applaus en staande ovatie door de Raad van Bestuur goedgekeurd. De direct betrokkenen denken in stilte ‘ieieww’. Voelen zich ongemakkelijk. Dit is een besluit van de RvB. We kunnen ab-so-luut niet meer terug. 
RvB-ers zijn net mensen. Ze willen het beste voor het bedrijf of voor zichzelf. Warme belangstelling voor de op-een-na-beste-oplossingen heeft hen niet op deze positie gebracht. Waarom de betere optie geheimhouden? 

Overstag gaan is mijn advies. Met slapeloze nachten erbij. Het alternatief is vervelender. 

Dus. Alle trossen los. En wij wensen u een behouden vaart! 

Elke week deel ik in dit blog een inzicht in bureau-klant relaties. En andersom.
Wil je nog meer inzicht? Check mijn Assortiment hieronder voor workshops, trainingen en hulp op de vloer

Delen mag, maar wel met bronvermelding